zjazdpsps1.jpgzjazdpsps2.jpg

Program Zjazdu

   

 Program XI Zjazdu PSPS można pobrać TUTAJ

       


    

Wykład plenarny  New Developments in Cross-national Analysis: \Values and Attitudes toward Immigration in Europe wygłosi prof. Peter Schmidt z Uniwersytetu w Giessen. 
  

PSchmidt

 

Prof. Peter Schmidt jest socjologiem bliskim jednak psychologii społecznej. Jego głównym tematem zainteresowań są badania międzykulturowe, psychologia uprzedzeń, zachowań prośrodowiskowych czy Teoria Planowanego Zachowania. Od wielu lat prowadzi również warsztaty statystyczne z metodologii badań międzykulturowych. Swoje prace publikował m.in. w czasopismach z zakresu psychologii społecznej (Political Psychology, European Journal of Social Psychology, Journal of Social Issues, Environment and Behavior), metodologii (Quality and Quantity, Survey Research Methodology, Methodology) czy socjologii (Annual Review of Sociology, European Sociological Review). Autor i redaktor licznych książek z zakresu badań międzykulturowych i teorii społecznych. Prawdopodobnie największy znawca Andrzeja Malewskiego w Niemczech. Profesor Schmidt pracuje na Uniwersytecie w Giessen.

  
  

Prezentację i materiały do wykładu Petera Schmidta można pobrać TUTAJ

    


  

Wykład plenarny Contemporary encounters of social psychology with social issues: engaging diversity and social divisions in the global era wygłosi prof. Helena Desivilya Syna.

desiv


Prof. Helena Desivilya Syna zajmuje się psychologią społeczną oraz psychologią organizacji. Jej głównym tematem zainteresowań są rozwiązywanie konfliktów (na poziomie interpersonalnym, międzygrupowym, wewnątrz zespołów), negocjacje, ewaluacje i interwencje. Publikowała swoje prace w czasopismach z zakresu psychologii społecznej (m.in. Journal of Experimental Social Psychology, Personality and Social Psychology Bulletin, Journal of Social Issues), rozwiązywania konfliktu (Conflict Resolution Quarterly, Journal of Conflict Resolution, International Journal of Conflict Resolution) oraz psychologii organizacji (Journal of Organizational Behavior, Organization Studies). Jest autorką nowych modeli rozwiązywania konfliktu, szczególnie w grupach zadaniowych. Prof. Desivilya Syna pracuje w izraelskim Max Stern Academic College w Emek Yezreel.