zjazdpsps1.jpgzjazdpsps2.jpg

Opłaty

 

Opłata konferencyjna wynosi:
  • dla Członków PSPS - 300 zł
  • dla Członków Juniorów PSPS - 250 zł
  • dla Studentów (studiów magisterskich) - 150 zł
  • dla osób nie bedących studentami ani członkami PSPS - 350 zł

 

Ostateczny termin rejestracji oraz uiszczenia opłaty konferencyjnej mija 3 sierpnia 2014 roku.
 


        
Opłatę prosimy przesyłać na konto:

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa

    
84 1020 1068 0000 1802 0072 0334

PKO BP O/Warszawa
ul.Puławska 15, 00-975 Warszawa

 

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko oraz dopisek "opłata konferencyjna".

 

Opłata obejmuje koszty uczestnictwa, materiały konferencyjne, lunche i przerwy kawowe
oraz udział w kolacji konferencyjnej.
    


  
Zachęcamy, aby wraz z opłatą konferencyjną uiszczać składki członkowskie PSPS.
Przypominamy, że od 2014 r. składka członka zwyczajnego wynosi 200 zł, a składka członka juniora 100 zł.

 

Obie opłaty (opłata konferencyjna i składka członkowska) moga być zrealizowane jednym przelewem.
Prosimy wówczas o podanie w tytule wpłaty następujących informacji:
"opłata + skladka junior / senior + rok, za który opłacają składkę”.

Rachunki za opłatę konferencyjną (oraz opłatę członkowska) będa wydawane razem z materiałami konferencyjnymi podczas Zjazdu.